NY FOTBALL HEIMESIDE

Kaupanger er ein tettstad i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane fylke med omlag 2000 innbyggarar.
Heimesida vert drifta av Kaupanger idrettslag, og ansvarleg redaktør er Bjarte Ramstad.

Medlemsavgift KIL 2014
kr. 200,- for born/støttemedl.
kr. 300,- for vaksne
kr. 600,- for familiemedlemskap

Konto nr. 3705 08 38898

Ta ev. kontakt med Gro Skjelle Fimreite tlf. 950 25 257 om de ynskjer ein giro

 

Nyhende og aktuelle saker

SAM_0846.JPG

Miniputturnering i Gaupne søndag 15. juni

Alt er klart for turnering i Gaupne på søndag, og kampoppsettet finn du her. Lukke til!
Les meir »   13.06.2014

image.jpg

Minimål på plass på bana

6 lokale verksemder har sponsa KIL med 10 minimål på kunstgrasbana. Måla er gjeve til barneidretten - men kan sjølvsagt nyttast av alle som ønskjer å trene fotball på bana. Hugs at måla må setjast på plass etter bruk. Snart kjem stativ til måla ved porten inn til "Gamle gras". Bilder og informasjon om verksemdene finn du her.
Les meir »   03.06.2014

P5114367.JPG

Vel gjennomført miniputturnering!

Søndag stilte miniputtane frå Luster, Bjørn, Hafslo, Sogndal, Norane og Kaupanger til stor fotballmønstring på Kaupanger idrettspark. Det var full rulle frå kl 10:00 til kl 15:30. 476 spelarar, 74 lag og 187 kampar. Sjå bilder frå turneringa her!
Les meir »   10.05.2014

Orientering for barn og unge -oppstart onsdag 23.4.

Første gang på Kaupanger skule onsdag 23.4.frå kl 18. Kom gjerne direkte etter fellessamling i gymsalen denne dagen! Vidare 2 gongar til på Kaupanger skule og 5 gongar ved klubbhuset i Kaupanger. Velkommen! Helsing Jorunn og Anna-Karin
22.04.2014

Barneidretten: sykling på skolebana torsdag 24. april

Sykling torsdag 24. april kl 17:30 flyttes fra kaien til skolebana. Vel møtt!
20.04.2014

Miniputt.jpg

Informasjon frå barneidretten: Miniputtfotball 2014

Fotballsesongen er godt i gang, og kunstgrasbanene er grøne (!). Her finn du informasjon om treningstider og kampar/turneringar for miniputtane (6-10 år) i Kaupanger IL
Les meir »   09.04.2014

Hodlekve2.jpg

Heradsmeisterskapen i Hodlekve 19. mars

Bilder og resultatliste frå Heradsmeisterskapen i langrenn i Hodlekve onsdag 19. mars
Les meir »   21.03.2014

RSS

Kva skjer på Kaupanger

Forsøk med ny parkeringsordning på Haukåsen

På initiativ frå Sogndal lufthamn prøver ein no ut ny parkeringsordning på Haukåsen.

Etter utfordringar der parkering har sperra deler av vegbana inn til Sogndal lufthamn vil ein prøve ut ny ordning for parkering.

Ein vil no prøve ut gratis dagparkering / turparkering for dei som vil nytte området til rekreasjon og fysisk aktivitet på den delen av oppbrøytt parkeringsplass som ligg lengst vekke frå flyplassområdet.

Det vil framleis verte føreteke kontrollar av betalt oblat, men ein vil ta hensyn til korttidsparkering for turgåarar ( inntil 5 – 6 timar ).

Dersom parkeringsordninga vert misbrukt vil ho verte teke opp til ny vurdering.

DETTE ER EI GOD LØYSING FOR TURFOLKET, TAKK TIL SOGNDAL LUFTHAMN for flott initiativ!

BRa