NY FOTBALL HEIMESIDE

Kaupanger er ein tettstad i Sogndal kommune i Sogn og Fjordane fylke med omlag 2000 innbyggarar.
Heimesida vert drifta av Kaupanger idrettslag, og ansvarleg redaktør er Bjarte Ramstad.

Medlemsavgift KIL 2014
kr. 200,- for born/støttemedl.
kr. 300,- for vaksne
kr. 600,- for familiemedlemskap

Konto nr. 3705 08 38898

Ta ev. kontakt med Gro Skjelle Fimreite tlf. 950 25 257 om de ynskjer ein giro

 

Nyhende og aktuelle saker

Omframt årsmøte KIL

Hovudstyret kallar inn til omframt årsmøte i KIL på klubbhuset måndag 29.september kl 20.00. Sak: Fullmakt til styreleiar for å representere KIL i tvist med leverandør av kunstgrasbane. Alle medlemmer vel møtt!
20.09.2014

l 1.jpg

Familiedag på museet

Velkommen til familiedag på museet søndag 7. september, kl. 12 - 17.
Les meir »   01.09.2014

SAM_0846.JPG

Miniputturnering i Moane på Hafslo - søndag 31. august

Det brakar laust med ny turnering for miniputtane våre søndag. Kampoppsettet er klart - Lukke til!
Les meir »   30.08.2014

Postmeister 2014

Hausten nærmar seg, og det er tid for å hente inn bøkene på postane.
Les meir »   27.08.2014

Barneidretten høsten 2014

Da er planen for barneidretten høsten 2014 klar. Vi starter med natursti torsdag 4. september. Oppmøte kl. 17:30 på Kvednhushaugen. Vel møtt til en aktiv høst!
25.08.2014

Nytt fotballstyre på plass

Trine Lerum Hjellhaug og Heidi-Kathrin Osland har sagt ja til å gå inn som henholdvis konstituert leiar og nestleiar i fotballstyret – i første omgang fram til neste årsmøte. Med det har vi eit fulltallig fotballstyre som i tillegg til leiar og nestleiar består av Irene Røysum, Gunnstein Lund, Morten Røyrvik, Åse Nerås, Tommy Skjerven og Kenneth Teigen. Bjarte Ramstad leiar KIL
15.08.2014

SAM_0846.JPG

Miniputturnering i Gaupne søndag 15. juni

Alt er klart for turnering i Gaupne på søndag, og kampoppsettet finn du her. Lukke til!
Les meir »   13.06.2014

image.jpg

Minimål på plass på bana

6 lokale verksemder har sponsa KIL med 10 minimål på kunstgrasbana. Måla er gjeve til barneidretten - men kan sjølvsagt nyttast av alle som ønskjer å trene fotball på bana. Hugs at måla må setjast på plass etter bruk. Snart kjem stativ til måla ved porten inn til "Gamle gras". Bilder og informasjon om verksemdene finn du her.
Les meir »   03.06.2014

RSS

Kva skjer på Kaupanger

Forsøk med ny parkeringsordning på Haukåsen

På initiativ frå Sogndal lufthamn prøver ein no ut ny parkeringsordning på Haukåsen.

Etter utfordringar der parkering har sperra deler av vegbana inn til Sogndal lufthamn vil ein prøve ut ny ordning for parkering.

Ein vil no prøve ut gratis dagparkering / turparkering for dei som vil nytte området til rekreasjon og fysisk aktivitet på den delen av oppbrøytt parkeringsplass som ligg lengst vekke frå flyplassområdet.

Det vil framleis verte føreteke kontrollar av betalt oblat, men ein vil ta hensyn til korttidsparkering for turgåarar ( inntil 5 – 6 timar ).

Dersom parkeringsordninga vert misbrukt vil ho verte teke opp til ny vurdering.

DETTE ER EI GOD LØYSING FOR TURFOLKET, TAKK TIL SOGNDAL LUFTHAMN for flott initiativ!

BRa